KRABICE OD BOT - poslední šance se připojit

Milí přátelé,

Betánie, středisko Diakonie ČCE u nás v Náchodě je sběrným místem pro charitativní sbírku Krabice od bot.

Jedná se o pomoc dětem, které nemohou slavit bohaté Vánoce tak, jako my ostatní. Je možné jim připravit dárek v krabici od bot či jiné krabice podobné velikosti. Návod, jak zabalit dárek a co do něj je možné dát naleznete zde: https://www.krabiceodbot.cz/o-projektu/tipy-na-darky/

Šonovská misijní slavnost 2019

Srdečně zveme na tradiční Šonovskou misijní slavnost, která se bude konat v neděli 9. června 2019 v Šonově.

Program:

10:00 bohoslužby

12:00 společný oběd

13:00 interaktivní program o vzájemné službě - diakonii i o DIAKONII - pomáhající organizaci,kterým nás provede náš host

PAVEL HANYCH

14:30 zpívání a nácvik nových písní z chystaného evangelického zpěvníku

 

Bohoslužby na ostatních místech sboru tuto neděli nebudou. Děkujeme za pochopení.

Beseda s judaistkou Jitkou Janákovou o židovských svátcích a zvycích

V pátek 31. května se bude konat od 17:30 na faře v Šonově beseda s judaistkou Jitkou Janákovou z pražského Židovského muzea, která nám bude vyprávět o židovských svátcích a zvycích. Srdečně zveme jak na besedu tak i na lehkou večeři, kterou začneme. Pokud budete moci, přineste, prosíme, něco malého k snědku. Samotná beseda s promítáním obrázků začne po šesté hodině.
 

Seniorátní setkání rodin s dětmi

Milí přátelé,

srdečně zveme na šonovskou faru v neděli 12. května 2019 na celodenní seniorátní setkání rodin s dětmi.

Naším hostem budu Miki Erdinger z Třebechovic a odpoledne bude vyprávět o svých zkušenostech ze sboru v Bohemce na Ukrajině.

Detailní informace na přiloženém plakátku.

Srdečně zveme.

Den vděčnosti 2. 12. 2018

Srdečně zveme na Den vděčnosti - 1. adventní neděli do naší náchodské modlitebny.

Naším hostem bude Pavel Roubík ThD., učitel na Evangelické teologické fakultě a luteránsky kněz. Povede bohoslužby, které začnou v 10:00 a po společném obědě, ke kterému jsou všichni srdečně zváni, s námi Pavel Roubík bude diskutovat o rozdílech luterské a reformované tradice zejména v liturgii. 

Setkání na faře

Milí přátelé,

srdečně zveme k tradičnímu setkání na šonovské faře na závěr prázdnin.

Sejdeme se v pátek 31. srpna od 17 hodin.

Špekáčky, chleba, pivo a pito bude zajištěno. Dobrou náladu, své maličkosti a přátele je třeba vzít s sebou :)

Těšíme se na setkání.

KONCERT

Milí přátelé,

srdečně zveme na koncert, který se koná ve čtvrtek 16. srpna 2018 od 19 hodin v šonovském kostele.

Účinkují: Lidmila Klugarová - varhany a Hana Friede - příčná flétna.

Vstupné 80 Kč / 40 Kč.

Koncert je součástí 18. ročníku Varhanní léto 2018.