AKTUALIZACE Bohoslužby v době Vánoc a dále

Milí přátelé,

v návaznosti na rozhodnutí Vlády ČR o přechodu do 5. stupně PES upravujeme bohoslužby v našem sboru následovně.

Vánoční svátky oslavíme TAKTO - ZMĚNA OPROTI PŮVODNÍMU PLÁNU:

Štědrovečerní nešpory budou 24/12 od 15 hodin ONLINE.

Půlnoční v šonovském kostele bude 24/12 od 22 hodin. Bude bez programu, kostel bude otevřen pro osobní ztišení a meditace od 22. do 23. hodiny.

Bohoslužby 20. 12. 2020

Milí přátelé,

vzhledem k současné epidemiologické situaci a novým nařízením vlády budeme mít v neděli bohoslužby dvoje tak, jak již bylo avizováno minulou neděli.

Oboje bohoslužby budou z kapacitních důvodů v náchodské modlitebně. Je třeba, abychom se rovnoměrně rozdělili a nedošlo tak k převýšení vládou povolené kapacity.

V 9:00 budou tedy bohoslužby pro náchodské.

V 10:30 pak budou bohoslužby pro přespolní, kteří normálně jezdí do Šonova.

Bohoslužby opět na živo

Milí přátelé,

srdečně zveme tuto neděli 13.12.2020 od 10 hodin do náchodského sborového domu. Opět se můžeme sejít ke společným bohoslužbám.

Tradiční vánoční divadlo sice děti nacvičit nemohly, ale doprovodí bohoslužby alespoň hudebně.

Připomínáme, že stále musíme dodržovat přísná hygienická opatření - roušky, dezinfekce, rozestupy a bez sborového zpěvu.

Nicméně i přes tyto mrzutosti se těšíme na setkání.

KRABICE OD BOT - i letos se lze přidat :)

Krabice od bot je adventní sbírka Diakonie ČCE. Na základě poptávky, která je k nalezení na webové stránce zde: https://www.krabiceodbot.cz/sberne-misto/92/diakonie-cce-stredisko-betanie-nachod/, je možné si vybrat, pro kterou konkrétní věkovou kategorii dětí je možné darovat dárek-krabici od bot.