POZOR ZMĚNA – Rodinné bohoslužby 11. září 2016

Milí přátelé,

Plánované rodinné bohoslužby v neděli 11. září 2016 se budou výjimečně konat ve sboru v Hronově.

Podpoříme naše sousedy účastí na jejich slavnosti u příležitosti 140. výročí hronovské modlitebny.

Začátek bohoslužeb je v 10:15.
Adresa Českých bratří 181, Hronov (velký žlutočervený dům za tratí v podstatě naproti hronovskému nádraží)

V našem sboru tuto neděli bohoslužby nebudou. Děkujeme za pochopení.

Noc kostelů 10. 6. 2016

Milí přátelé,

srdečně zveme všechny zájemce k prohlídce našeho kostela a modlitebny.

Program letošní noci kostelů:

Šonovský kostel bude možné si prohlédnout od 17 hodin. Od 18 hodin nabídneme společný zpěv a od 19:00 bude varhanní koncert pana varhaníka Jaroslava Nepilého.

Náchodská modlitebna bude otevřena od 19:00 do 21:00. Letos budeme promítat dokumenty z Diakonie ČCE včetně dokumentu ČT z pořadu Klíč, který se natáčel mimo jiné v náchodské Betánii, a informace o Evangelické akademii v Náchodě.

Srdečně zveme.

 

Šonovská misijní slavnost

se letos koná v neděli 12. června 2016.

Program:
10:00 společné bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně
13:00 beseda s Pavlem Pokorným na téma Quo vadis ČCE
14:30 společný zpěv

Oběd a další pohoštění během dne je zajištěno. Více informací na plakátech.
Srdečně zveme.
Bohoslužby na ostatních místech sboru tento den nebudou.