Výroční sborové shromáždění

Milí přátelé,

srdečně zveme na Výroční sborové shromáždění našeho sboru. Shromáždění se bude konat v neděli 29. 8. 2021 od 9 hodin v modlitebně v Náchodě.

Shromáždění je volební, mimo jiných bodů budeme hlasovat o setrvání Marka Bárty jako našeho faráře na dalších 5 let.

 

Pomoc postižené Moravě

MIlí přátelé,

i náš sbor se připojuje ke sbírce vyhlášené Diakonií ČCE na pomoc postiženým obcím na jihu Moravy.

Z rozhodnutí staršovstva odesíláme okamžitě pomoc ve výši 20.000,-- Kč a vyhlašujeme sbírku. Ke sbírce se můžete přidat obvyklými způsoby, tedy hotovostním darem (odevzdávejte účetní sboru, Pavle Šašinkové) nebo zasláním daru na účet sboru 1180210359/0800, do zprávy pro příjemce uveďte MORAVA. Dále na tento účel věnujeme dvě nedělní chrámové sbírky, a to 4.7. a 11.7.

Za všechny dary předem velmi děkujeme.

Nedělní zamyšlení a bohoslužby 20. 6. 2021: OCŮM ANEB O RADOSTI

 

Asi nepřekvapí, že zamyšlení adresované tatínkům, se mi bude dnes pronášet daleko obtížněji než to, které jsem říkal před časem maminkám. Cokoliv tu totiž řeknu, bude moci být – víc než kdy jindy – použito proti mně.

AKTUALIZACE Bohoslužby v době Vánoc a dále

Milí přátelé,

v návaznosti na rozhodnutí Vlády ČR o přechodu do 5. stupně PES upravujeme bohoslužby v našem sboru následovně.

Vánoční svátky oslavíme TAKTO - ZMĚNA OPROTI PŮVODNÍMU PLÁNU:

Štědrovečerní nešpory budou 24/12 od 15 hodin ONLINE.

Půlnoční v šonovském kostele bude 24/12 od 22 hodin. Bude bez programu, kostel bude otevřen pro osobní ztišení a meditace od 22. do 23. hodiny.

Bohoslužby 20. 12. 2020

Milí přátelé,

vzhledem k současné epidemiologické situaci a novým nařízením vlády budeme mít v neděli bohoslužby dvoje tak, jak již bylo avizováno minulou neděli.

Oboje bohoslužby budou z kapacitních důvodů v náchodské modlitebně. Je třeba, abychom se rovnoměrně rozdělili a nedošlo tak k převýšení vládou povolené kapacity.

V 9:00 budou tedy bohoslužby pro náchodské.

V 10:30 pak budou bohoslužby pro přespolní, kteří normálně jezdí do Šonova.