Kázání, čtení a modlitby pro dnešní neděli (15.03.2020)

Milé sestry a milí bratři, milí přátelé v Kristu, v rubrice Kázání, naleznete na dnešní neděli zamyšlení a návrh možných čtení a písní. Snad vám to bude povzbuzením a podnětem k zamyšlení a třeba i k uspořádání malých rodinných bohoslužeb.

Jsme spojeni v Duchu Božím a v modlitbách! 

 

S pozdravem a přáním Božího pokoje

Marek Bárta