Sbírka na pomoc Bejrútu

Připojujeme se k pokračování postní sbírky vyhlášené Střediskem humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE na pomoc postiženým v Bejrútu.

V rámci jarní postní sbírky na podporu mateřské školky jsme již odeslali 6.000,-- Kč, nyní bychom rádi poslali další vybraný obnos. Středisko HRS uvolnilo kromě již vybraných peněz na okamžitou pomoc 300.000,-- Kč a prosí o připojení se ke sbírce.

Připojit se můžete jakýmkoliv peněžním darem v hotovosti nebo odesláním na náš účet 1180210359/0800, variabilní symbol 911200. Do poznámky pro příjemce prosím připojte "Bejrút".

Děkujeme :)