Fara bez bariér - úprava terénu před šonovskou farou

Milí přátelé, před šonovskou farou bude letos upraven terén tak, abychom se k ní lépe dostali, aby to bylo pěkné a účelné. V sekci "Sbírky" najdete plakát s podrobnostmi.