Rodinné bohoslužby 27. srpna 2017

Milí přátelé,

srdečně zveme na rodinné bohoslužby. Sejdeme se 27. srpna od 10:00 v kostele Šonově. Budeme společně slavit svátost křtu.

Na ostatních místech sboru bohoslužby tuto neděli nebudou. Děkujeme za pochopení.