Výroční sborové shromáždění

Pravidelné výroční sborové shromáždění se koná v neděli 25. března 2018 v 10:00 v náchodské modlitebně.

Srdečně zveme k účasti na rozhodování o životě našeho sboru.

Základní informace ze života sboru najdete ve sborovém dopisu: 1. strana2. strana3. strana4. strana