Program v týdnu 14. - 20. 5.

Biblická hodina - středa 16:00 v Náchodě v modlitebně

Pohádková cesta - sobota, šonovská fara a okolí, start 13:30 - 15:30 od Orelny