Noc kostelů 25. 5. 2018

Dostaveníčko v Baroku

Koncert dechového tria

https://img26.rajce.idnes.cz/d2601/14/14762/14762610_501484dc0aed1c652137a8a5655b1245/images/DSC_0133.jpg?ver=0

pátek 25. května 2018 v 19 hodin

kostel Českobratrské církve evangelické v Šonově

 

Rut Brodská – příčná flétna

Libuše Hladíková – hoboj

David Urban – fagot

 

Na programu skladby barokních mistrů

G. P. Telemanna, G. B. Pergolesiho, F. C. Belisiho a jejich dalších současníků.

 

Šonov u Nového Města nad Metují 95, 549 08 Provodov-Šonov

 

Rut Brodská – příčná flétna

Na flétnu hraje od dětství. Začala nejprve na zobcovou a pak na příčnou flétnu na tehdejší LŠU v Trutnově. Obor příčná flétna pak vystudovala na konzervatoři v Pardubicích. Po absolutoriu studovala Evangelickou theologickou fakultu v Praze. Nyní žije v Hradci Králové, kde 5. rokem učí na ZUŠ Habrmanova. Zároveň je farářkou ČCE ve sboru v Černilově. Komorní hra ji moc baví.

 

Libuše Hladíková – hoboj

Vystudovala konzervatoř v Pardubicích u prof. Libuše Voráčové a hudební fakultu AMU v Praze (prof.Ludmila Ježová). Během studií byla stážistkou na Musikhochschule München.  Svou dráhu orchestrálního hráče zahájila působením v tehdy Rozhlasovém orchestru Plzeň, nyní hraje ve Filharmonii Hradec Králové. Je členkou Dechového kvinteta FHK a občasných dalších komorních sdružení. Kromě aktivní hráčské činnosti již přes 16 let vyučuje zobcovou flétnu a hoboj na ZUŠ Střezina Hradec Králové.

 

David Urban – fagot

Fagotista a kontrafagotista. Začínal hrou na klarinet v LŠU v Rožnově pod Radhoštěm. Hru na fagot začal studovat na Janáčkově konzervatoři v Ostravě a dále pak na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. V současné době hraje ve Filharmonii Hradec Králové a zároveň v Dechovém kvintetu FHK. Ve volných chvílích si rád hraje s dcerkou Janičkou, rád pečuje o zahradu, vaří pivo, zajde do hradeckého evangelického kostela, vystupuje s bass bandem The Pink Elephants, chodí po horách, jezdí na kole a hraje florbal.