Fara bez bariér - obdrželi jsme dotaci Královéhradeckého kraje

Milé sestry a bratři,

s radostí oznamujeme, že Královéhradecký kraj podpořil II. etapu našeho projektu Fara bez barier částkou 89.000,-- Kč.

V rámci této etapy jsme opravili chodníky od nového schodiště k faře, osadili obrubníky a položili zámkovou dlažbu.

Velmi děkujeme všem, kteří se na této podpoře podíleli.