VÝROČNÍ SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ

Milí přátelé,

srdečně zveme k Výročnímu sborovému shromáždění, které se bude konat v neděli 31. 3. 2019 od 10 hodin v náchodské modlitebně.

Přijďte společně debatovat o životě našeho sboru a jeho budoucnosti.

Těšíme se na vás.