Zrušení bohoslužeb pro příští čtyři neděle včetně neděle Květné.

Milé sestry, milí bratři,

na základě vládou vyhlášeného stavu nouze v ČR a po doporučení Synodní rady ČCE (v příloze) jsme dnes rozhodli o následujícím:

 

Nedělní bohoslužby se ani v našem sboru nebudou v příštích čtyřech týdnech konat, tedy až do Květné neděle včetně! Nebylo to pro nás rozhodnutí snadné, ale nakonec jsme se přiklonili k tomu, že bychom měli v situaci narůstajících počtů lidí v ČR, infikovaných koronavirem, zachovat opatrnost a být k sobě vzájemně dostatečně odpovědní a ohleduplní. Konat se nebude ani výroční sborové shromáždění, plánované na příští neděli, které se odkládá na dobu, kdy se epidemická situace dostatečně zklidní a jeho náhradní termín včas oznámíme.

 

Nedělní bohoslužby se vám budeme snažit přiblížit aspoň tak, že texty kázání i texty biblické, včetně vybraných písní, budeme posílat e-mailem, případně doneseme vytištěné do schránky, a budeme je také publikovat na našem webu na adrese http://nachod-sonov.evangnet.cz. Věříme, že aspoň tak si budete moci zpřítomnit Boží Slovo čtením, případně rodinnými pobožnostmi. Těšit se můžete na kázání našeho bratra faráře i dalších farářů a kazatelů našeho seniorátu. 

 

Můžete též sledovat evangelické bohoslužby, přenášené třeba ze sboru v Praze - Braníku na adrese www.youtube.com/user/1972JFP/featured, nebo bohoslužby ze sboru v Nosislavi na adrese www.youtube.com/channel/UCA1yGHruhaUZdiIfiL6CW5A nebo pražského vršovického sboru na adrese https://www.youtube.com/channel/UCvwTbv7IPUN__Bl7fMtiuhg. Pokud zjistíme další možnosti sledování či poslechu bohoslužeb, dáme vám vědět e-mailem nebo na sborovém webu.

 

Zároveň nabízíme starším členům a členkám pomoc, jakou budou potřebovat a my budeme schopni poskytnout (například s nákupy, cestami k lékaři, apod.) - volejte Marku Bártovi na 604 892 182.
 

Pokud chcete nabídnout také sami svoji pomoc, můžete tak učinit třeba hromadnou odpovědí na tento mail, nebo dejte vědět Marku Bártovi, Zdeňku Ryšavému (723 631 656), Tomáši Hudcovicovi (739 244 755) nebo Pavle Šašinkové (602 289 567).
 

Pokud jde o setkávání v týdnu - biblické hodiny, setkávání dětí, konfirmandů a střední generace - domluví se br. farář s pravidelnými účastníky příslušných setkání a dá vědět zprávou na telefon, e-mailem i na webu.
 

Nezapomeňme být s Bohem a hovořit s ním a k němu osobně ve svých modlitbách.

 

Ať pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, střeží vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.

Vaši
Marek Bárta, farář
Zdeněk Ryšavý, kurátor
Tomáš Hudcovic, místokurátor

Pavla Šašinková, sborová sestra