Faráři sboru

1876 První jednání na náchodském zámku o založení samostatného sboru za řízení faráře K. Lányho z Černilova
1878 osamostatnění sboru
1878-1881 Josef Ferbas
1881-1886 sbor uprázdněn- administrováno z Bohuslavic (J.B. Vilém Molnár)
1886-1895 Václav Janata (od r.1893 vážně nemocen, nejprve administrováno opět z Bohuslavic - Ladislav Jul.Štrobach - a r.1894 Karel Bohuslav Lány (jako vikář))
1895-1904 Karel Bohuslav Lány
1904-1906 sbor opět uprázdněn, administrováno z Bohuslavic (Ladislav Jul. Štrobach)
1906-1910 Heřman Rýdel
1910-1911 sbor opět uprázdněn, administrováno z Bohuslavic (Ladislav Jul. Štrobach)
1911-1917 Theodor Kalenda
1917-1919 sbor opět uprázdněn, administrováno z Bohuslavic (Ladislav Jul. Štrobach)
1919-1920 Josef Lukl Hromádka
1920-1922 sbor opět uprázdněn, administrováno z Bohuslavic (Ladislav Jul. Štrobach)
1922-1929 Emil Pokorný
1930-1932 Hynek Zdík Široký
1932-1945 Bohumír Popelář
1946-1956 Dr. Martin Hoffmann
1956-1972 Jaroslav Gregor
1973-1982 Jaroslav Adámek
1985-1986 Pavel Ruml
1987-1993 Zvonimír Šorm
1993-2005 Miloslav Vašina
2006-dosud Marek Bárta