Sbírky / Salár

          Fara bez bariér

      ukončení sbírky:   31.12.2018

         plakát:     zde

           Č. účtu: 1180210359/0800, variabilní symbol 20