KRABICE OD BOT - i letos se lze přidat :)

Krabice od bot je adventní sbírka Diakonie ČCE. Na základě poptávky, která je k nalezení na webové stránce zde: https://www.krabiceodbot.cz/sberne-misto/92/diakonie-cce-stredisko-betanie-nachod/, je možné si vybrat, pro kterou konkrétní věkovou kategorii dětí je možné darovat dárek-krabici od bot.

ČCERolniČCE 2020

Vážení přátelé,

jako každý rok i letos připravilo středisko Diakonie ČCE Rolnička vánoční akci ČCERolniČCE.

Letošní nabídku naleznete zde: eshop.rolnicka.cz/cce-rolnicce

V případě zájmu o některé zboží se, prosíme, ozvěte naší sborové sestře Pavle Šašinkové, a to do 6.11. Vše poté hromadně objednáme.

 

Bohoslužby 30. 8. 2020 v Šonově od 10:00

Vezmi svůj kříž a následuj

22. neděle v mezidobí: Mt 16,21-27 (Jer 20, 7 - 9 a Řím 12, 1 - 2)

Pozdrav: Milé sestry a milý bratři, milí přátelé v Kristu, přivítejme se v síle Ducha svatého do přítomnosti království nebeského Otce. Bůh se všemi vámi!

Introit - Ž 63, 2 – 4: 2 Bože, tys Bůh můj! Hledám tě za úsvitu, má duše po tobě žízní. Mé tělo touhou po tobě hyne ve vyschlé, prahnoucí, bezvodé zemi. 3 Proto tě vyhlížím ve svatyni, chci spatřit tvoji sílu a slávu; 4 tvé milosrdenství je lepší než život, mé rty tě chválí zpěvem.

Sbírka na pomoc Bejrútu

Připojujeme se k pokračování postní sbírky vyhlášené Střediskem humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE na pomoc postiženým v Bejrútu.

V rámci jarní postní sbírky na podporu mateřské školky jsme již odeslali 6.000,-- Kč, nyní bychom rádi poslali další vybraný obnos. Středisko HRS uvolnilo kromě již vybraných peněz na okamžitou pomoc 300.000,-- Kč a prosí o připojení se ke sbírce.

Připojit se můžete jakýmkoliv peněžním darem v hotovosti nebo odesláním na náš účet 1180210359/0800, variabilní symbol 911200. Do poznámky pro příjemce prosím připojte "Bejrút".