Domácí bohoslužby 22. 3. namísto společných, při kterých mělo být i výroční sborové shromáždění

Milí přátelé v Kristu, milé sestry, milí bratři, 

dnes bychom se za normálních okolností setkali v Náchodě ve sborovém domě při společných bohoslužbách a také k výročnímu sborovému shromáždění. Není normální situace, a proto se "scházíme" každý ve svém domově, ale přesto spojeni Duchem Svatým v jedno společné tělo - jako společenství. Milost našeho Pána, Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého, ať nás posilují, povzbuzují a dávají nám pevnou naději, že patříme Bohu a v něm patříme k sobě navzájem!