Kázání, čtení a modlitby pro dnešní neděli (15.03.2020)

Milé sestry a milí bratři, milí přátelé v Kristu, v rubrice Kázání, naleznete na dnešní neděli zamyšlení a návrh možných čtení a písní. Snad vám to bude povzbuzením a podnětem k zamyšlení a třeba i k uspořádání malých rodinných bohoslužeb.

Jsme spojeni v Duchu Božím a v modlitbách! 

 

S pozdravem a přáním Božího pokoje

Marek Bárta

 

Světový den modliteb - ZRUŠENO

Milí přátelé,

v souvislosti s vyhlášeným stavem nouze, s tím souvisejícími opatřeními a v návaznosti na doporučení Synodní rady jsme se rozhodli páteční setkání Světového dne modliteb ZRUŠIT. Nechceme zbytečně riskovat zdraví nás všech.

O připravený program nepřijdeme, setkání uskutečníme v pozdějším termínu, až to situace dovolí.

Přejeme všem hodně zdraví a budeme se těšit na setkání.

KRABICE OD BOT - poslední šance se připojit

Milí přátelé,

Betánie, středisko Diakonie ČCE u nás v Náchodě je sběrným místem pro charitativní sbírku Krabice od bot.

Jedná se o pomoc dětem, které nemohou slavit bohaté Vánoce tak, jako my ostatní. Je možné jim připravit dárek v krabici od bot či jiné krabice podobné velikosti. Návod, jak zabalit dárek a co do něj je možné dát naleznete zde: https://www.krabiceodbot.cz/o-projektu/tipy-na-darky/

Šonovská misijní slavnost 2019

Srdečně zveme na tradiční Šonovskou misijní slavnost, která se bude konat v neděli 9. června 2019 v Šonově.

Program:

10:00 bohoslužby

12:00 společný oběd

13:00 interaktivní program o vzájemné službě - diakonii i o DIAKONII - pomáhající organizaci,kterým nás provede náš host

PAVEL HANYCH

14:30 zpívání a nácvik nových písní z chystaného evangelického zpěvníku

 

Bohoslužby na ostatních místech sboru tuto neděli nebudou. Děkujeme za pochopení.

Beseda s judaistkou Jitkou Janákovou o židovských svátcích a zvycích

V pátek 31. května se bude konat od 17:30 na faře v Šonově beseda s judaistkou Jitkou Janákovou z pražského Židovského muzea, která nám bude vyprávět o židovských svátcích a zvycích. Srdečně zveme jak na besedu tak i na lehkou večeři, kterou začneme. Pokud budete moci, přineste, prosíme, něco malého k snědku. Samotná beseda s promítáním obrázků začne po šesté hodině.
 

Seniorátní setkání rodin s dětmi

Milí přátelé,

srdečně zveme na šonovskou faru v neděli 12. května 2019 na celodenní seniorátní setkání rodin s dětmi.

Naším hostem budu Miki Erdinger z Třebechovic a odpoledne bude vyprávět o svých zkušenostech ze sboru v Bohemce na Ukrajině.

Detailní informace na přiloženém plakátku.

Srdečně zveme.