Fara bez bariér - obdrželi jsme dotaci Královéhradeckého kraje

Milé sestry a bratři,

s radostí oznamujeme, že Královéhradecký kraj podpořil II. etapu našeho projektu Fara bez barier částkou 89.000,-- Kč.

V rámci této etapy jsme opravili chodníky od nového schodiště k faře, osadili obrubníky a položili zámkovou dlažbu.

Velmi děkujeme všem, kteří se na této podpoře podíleli.

Světový den modliteb žen

Milí přátelé,

srdečně zveme nejen ženy, aby se s námi připojili ke světovému dni modliteb. Letošní program připravily ženy zeSurinamu.

Sejdeme se vždy ve středu v 17:00 v náchodském sborovém domě.

14. 3. 2018 - seznámení se Surinamem

21. 3. 2018 - vlastní modlitební setkání

STARDANCE

Milí přátelé,

v neděli 17. 12. 2017 od 10:00 v náchodské modlitebně budete mít jedinečnou možnost zažít naši náchodskou velkolepou taneční show.

Srdečně zveme, přijďte, bude na co se dívat. Místo běžných bohoslužeb bude tradiční dětská vánoční slavnost.

Přijďte podpořit naše hvězdy!!!

POZOR ZMĚNA BOHOSLUŽEB

Vážení přátelé,

vzhledem k úpravám šonovské fary a špatnému přístupu budou do odvolání o nedělích pouze jedny bohoslužby pro celý sbor. Nedělní bohoslužby budou v Náchodě od 10:00.

Děkujeme za pochopení.

 

Pozvánka na Farní večer

V pátek 1.9. všechny srdečně zveme na FARNÍ VEČER: začínáme v 17:30. Připraveny jsou hry pro děti, táborák, od 20:00 koncert JARSENu - Dity Holé a  Jana Resla (zde je plakátek). Po koncertu společné zpívání, debatování, možná i promítání filmu... Všichni jsou zváni k přespání na faře nebo ve stanech a zakončíme společnou snídaní.. nebo obědem? :-) 

POZOR POZOR ZMĚNA ZÍTŘEJŠÍCH BOHOSLUŽEB!!!

POZOR POZOR POZOR

Vzhledem ke kalamitní situaci v Bohuslavicích překládáme zítřejší bohoslužby do Šonova!!!

Sejdeme se v 10:00 v šonovském kostele.

Prosím, informujte všechny známé. Obvoláváme všechny kontakty, které máme, ale přesto můžeme na někoho zapomenout!

Děkujeme za spolupráci.