Den vděčnosti 2. 12. 2018

Srdečně zveme na Den vděčnosti - 1. adventní neděli do naší náchodské modlitebny.

Naším hostem bude Pavel Roubík ThD., učitel na Evangelické teologické fakultě a luteránsky kněz. Povede bohoslužby, které začnou v 10:00 a po společném obědě, ke kterému jsou všichni srdečně zváni, s námi Pavel Roubík bude diskutovat o rozdílech luterské a reformované tradice zejména v liturgii. 

Setkání na faře

Milí přátelé,

srdečně zveme k tradičnímu setkání na šonovské faře na závěr prázdnin.

Sejdeme se v pátek 31. srpna od 17 hodin.

Špekáčky, chleba, pivo a pito bude zajištěno. Dobrou náladu, své maličkosti a přátele je třeba vzít s sebou :)

Těšíme se na setkání.

KONCERT

Milí přátelé,

srdečně zveme na koncert, který se koná ve čtvrtek 16. srpna 2018 od 19 hodin v šonovském kostele.

Účinkují: Lidmila Klugarová - varhany a Hana Friede - příčná flétna.

Vstupné 80 Kč / 40 Kč.

Koncert je součástí 18. ročníku Varhanní léto 2018.

Rodinné bohoslužby 12. 8. 2018

Milí přátelé,

v neděli 12. 8. 2018 se opět sejdeme k pravidelným rodinným bohoslužbám. Budou se konat v šonovském kostele od 10:00 a bude vysluhována Večeře Páně.

Všechny srdečně zveme.

Bohoslužby na ostatních místech sboru tuto neděli nebudou. Děkujeme za pochopení.

Rodinné bohoslužby v květnu

Milí přátelé,

v neděli 13. 5. se sejdeme k bohoslužbám na obou místech sboru, tedy v 9:00 v Náchodě a v 10:30 v Šonově. Tuto neděli nebude nedělní škola.

Rodinné bohoslužby budou ve Svatodušní neděli 20. 5. Celý sbor se sejde v 10:00 ke společným bohoslužbým v náchodské modlitebně. Bude vysluhována Večeře Páně. Na ostatních místech sboru tuto neděli bohoslužby nebudou.

Děkujeme za pochopení a srdečně zveme.